Обръщение на феновете на ФК Спартак Варна към Общински съвет – Варна


         По повод успешно завършилото мероприятие по унищожаването на любимия на по-голямата част от футблната общественост във Варна отбор,  както и на окаяното състояние, в което се намира стадион „Спартак“, ние привържениците на ФК Спартак Варна смятаме за нужно да изразим следното становище:
         Разпореждането с общинска собственост извършено с Решение по Протокол №42 от 09.06.2006г. и Решение по Протокол №45 от 28.09.2006г., с което общинските съветници на град Варна апортират в  дружеството „Спортен комплекс Спартак“ АД общински имоти, в това число и стадион „Спартак“, по своята същност представлява безцеремонна кражба в особено големи размери, която ощетява жителите на град Варна с нещо повече от заграбеното имущество – с възможността им да се наслаждават на любимата им игра – на стадиона, на който са израстнали и прекарали редица щастливи мигове. Непаричната  вноска, оценена на 3 202 000 лева, към момента на вземането на решението за нейното извършване, може в миналото формално да е имала законново основание, но днес, когато вече футболен клуб Спартак Варна не съществува, наличието на публично – частно партньорство между Община Варна и „Барето Ауто“ ЕООД, а по настоящем между общината и фирма „Инжстрой“ ЕООД е крайно ненужно, а дори и вредно за жителите на Варна. Създаденото дружество „Спортен комплекс „Спартак“ АД, отдавна е престанало да осъществява функциите, за които е било създадено – развитие на спорта. Поради това, ние феновете на Спартак Варна, настояваме Община Варна да излезе от така образуваното дружество, като си възстанови апортираните в него имоти, с оглед отпадането на предпоставките за съществуването му. Следва да се отбележи, че като предмет на дейността на „Спортен комплекс „Спартак“ АД е записано „организиране и провеждане на спортни събития и меропрития…“, което представлява поет ангажимент към общината, въз основа на който е взето и решението за извършването на непарична вноска. Неизпълнението на това основно задължение от страна на „Спортен комплекс „Спартак“ АД е обосновава нашето искане за разваляне на така създаденото дружество, поради неизпълнение на поетите задължения, както и за връщането на стадион „Спартак“ обратно на Община Варна и на всички варненци и жители на града.
         Освен гореизложеното,  тогавашните общински съветници са основали своето решение на Закона за публично-частното партньорство,  но вече основанието за съществуване на такова партньорство не съществува, тъй като закона изрично, изисква  разпореждането с недвижимо имущество, собственост на общината  нужно да бъде извършено в „обществен интерес“, а не за кумулиране на печалби от група алчни бизнесмени, хранище се от обществени поръчки . Общественият интерес днес изисква това престъпно съдружие да бъде развалено и стадионите, спортните зали и всички други обекти за осъществяване на спортни дейности  да бъдат върнати обратно на техните собственици – жителите на град Варна. Видно от приложените от нас снимки, стадион „Спартак“ отдавна е негоден за осъществяване на целите, заради които е създаден, а след това и апортиран в „Спортен Комплекс Спартак“ АД, а именно за провеждане на футболни мачове и други спортни мероприятия. Занемаряването на подръжката на съоражението до такава степен е извършено изцяло целенасочено от неговите „стопани“ Инжстрой, за да могат да постигнат изначално поставената си цел – да го унищожат и на негово място да издигнат други жилищни и търговски постройки, от които да могат да кумулират далеч по-големи приходи. Видно от Протокол № 19 от Деветнадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, проведено на 19.05.2017 г.,  общинският съвет на град Варна е наясно с користните идеи и цели на своя „съдружник“ „Инжстрой“, но неясно остава само дали призваният да защитава интересите на гражданите на Варна, орган на местносамуправление, ще изпълни тези свои функции.
         Предвид изложеното, и водени от обществени интерес на варненци, най-настоятелно молим всички общински съветници да изпълнят дълга си към град Варна, и в никакъв случай да не допуснат стадион „Спартак“ да бъде превърнат в поредния мол,блок, хипермаркет и пр. Настояваме нашият дом да бъде използван само и единствено според предназначението си –  за провеждането на футболни мачове и други спортни събития. Действията на „Инжстрой“ АД еднозначно и категорично показват, че дружеството не изпълява ангажиментите си във връзка с учреденото публично- частно партньорство с общината, поради което последното следва да бъде прекратено, а стадионът да бъде върнат обратно на варненци. Да защите интереса на жителите на град Варна освен Ваш най-висш морален дълг, представлява и Ваше юридическо задължение, за евентуалното неизпълнение на което ще Ви държим отговорни. Недопустимо е общинската собственост, която съгласно Конституцията на Република България следва да бъде управлявана единствено в интерес на гражданите на общината, да бъде предоставяна безвъзмедно на фирми със спорна репутация посредством публично известни схеми за „приватизация“. Ние, като будни граждани, част от гражданското общество на Варна, заявяваме, че няма да останем безучастни свидетели на това дългогодишно ограбване на варненци и на любителите на спорта тук и ще се борим по всички начини срещу беззаконието, което се установило като модел на управление в обичаният от нас град. Държим на навременни и адекватни мерки, които да бъдат предприети в най-кратки срокове.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *